Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας προσανατολισμένη στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την ανάδειξη και διάχυση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας, από το 2017 διοργανώνει το Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας.

Η στήριξη του Συνεδρίου τόσο από τους τοπικούς φορείς αλλά και από τους συμμετέχοντες που προέρχονται από όλα τα μέρη της χώρας, οδήγησαν στην καθιέρωση της διαξαγωγής του ανά διετία μέχρι και σήμερα.

Το 4ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας έχει θέμα “Νέοι Γραμματισμοί στη Σχολική Πράξη” και θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Απριλίου στην Πόλη της Νάουσας.